Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien er social træning og sociale tilbud til dig, der bor i Hvidovre og har en sindslidelse

Socialpsykiatrien i Hvidovre

Vores målsætning er at yde en kvalitetssikret og koordineret socialpsykiatrisk indsats overfor borgere med en sindslidelse i alderen 18 – 65 år i kommunen. Det betyder, at hvis du har en sindslidelse og bor i Hvidovre Kommune, kan du søge om sociale træningsforløb eller støtteindsats til hverdagslivet eller støtte for at reducere de udfordringer, der kan være som sindslidende i eget hjem.

Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af hvilke tilbud Socialpsykiatrien har. Vil du have en nærmere gennemgang, henviser vi til Socialpsykiatriens hjemmeside (nyt vindue)

 

Kort om de socialpsykiatriske tilbud og funktioner

Hvad er Bostøtte?

Har du en sindslidelse og ønsker at bo i eget hjem, kan du søge om bostøtte, fx gennem din sagsbehandler. Formålet er at støtte dig til at blive mere selvstændig gennem social træning og social støtte for at udvikle og / eller vedligeholde dine personlige og sociale kompetencer i forhold til at bo i egen bolig og få et hverdagsliv til at fungere. Bostøtte ydes altid som ”hjælp til selvhjælp”.

Eksempler på bostøtte kunne være:

  • Træning / støtte til medicindosering og / eller administrere ordineret medicin.
  • Træning / støtte i at holde / vedligeholde egen bolig.
  • Træning / støtte i indkøb.
  • Træning / støtte i at kontakte offentlige instanser. 

Hvad er Støtte- og kontaktperson ordningen (også kaldet SKP)?

Ordningen er rettet mod de mest isolerede og udsatte sindslidende borgere i kommunen. 

Hovedindsatsen er at opsøge, skabe og opbygge kontakt til de mest udsatte borgere med en sindslidelse.

Støttekontaktpersonen kan f.eks. støtte den sindslidende i at bryde isolationen ved at forsøge at etablere kontakt til omverdenen eller andre vedvarende tilbud.

SKP-ordningen tager sig af bekymringshenvendelser vedrørende stærkt isolerede borgere med sindslidelse. Enhver kan henvende sig, både private og fagfolk. Henvendelser kan fx være ved manglende kontakt til behandling eller kommune, eller generel mistrivsel (fx ved lugt gener, støj, radikal ændring af adfærd mm).

Hvad er Samværs- og aktivitetstilbud ’Samleren’?

Er du mellem 18 og 65 år, har en sindslidelse og ønsker at komme i et socialt samværs- og aktivitetstilbud i dagligdagen, kan du søge om at komme i ’Samleren.

Overordnet kan ’Samleren’ tilbyde:

  • Socialt samvær med ligesindede.
  • Forskellige aktiviteter både i og uden for huset.

Projektet "Ung i Hvidovre"

Er du unge, har en sindslidelse, er mellem 18-35 år og ønsker at møde andre unge, kan du kontakte ”Ung i Hvidovre”. Her tilbyder vi unge i Hvidovre samvær med ligesindede og jævnaldrende.

For at komme i Ung, skal du:

  • have en psykiatrisk diagnose eller betydelige indikationer og symptomer på at hovedproblematikken er sindslidelse (fx igangsat udredningsforløb).
  • have lyst til at deltage.
  • kunne indgå i en gruppesammenhæng.

Hvad laver en psykiatrikoordinator?

 

Psykiatrikoordinatorens primære opgave er at sikre og understøtte koordination, samarbejde og kontakt mellem Hvidovre Kommune og Psykiatrisk Center Hvidovre. Psykiatrikoordinatoren kan også være behjælpelig med udredning og koordination imellem forskellige afdelinger og instanser i Hvidovre Kommune.

Formålet er at sikre en effektiv, sammenhængende og rehabiliterende indsats overfor borgere i kommunen med sindslidelse.

 

Broen - Din vej videre

Hvad er Broen?
Er du fyldt 18 år og har udfordringer i forhold til socialt udsathed, psykisk sårbarhed eller har et fysisk eller psykisk handicap – og får du ikke hjælp fra Center for Handicap & Psykiatri i forvejen?

Så kan du komme i Broen, Karetmagerporten 3A-5A i Avedøre.
Vi støtter og hjælper dig med den udfordring, du gerne vil have hjælp til.
Du er selv en aktiv medspiller. Du kan læse mere om Broen her.

--