Kys Livet - sundhed til socialt udsatte

Sundhedscentret
Socialt udsat - sygdom - sundere liv?
Kontakt SundhedsCentret på tlf. 3639 3737

Kys livet...

Vi er et opsøgende sundhedsfagligt team

 • Vi arbejder for, at socialt udsatte opnår en forbedret helbredstilstand og i højere grad bliver i stand til at varetage egen sundhed
 • Vi er udgående og møder dig i dit hjem, eller der hvor du opholder dig
 • Vi bygger bro dig og sundhedsvæsenet
 • Vores mål er, at medvirke til at du styrker din sundhed og på egen hånd benytter de etablerede sundhedstilbud
 • Vi er en 4-årig indsats fra 2011 til 2014 forankret i SundhedsCentret

Målgruppe

 • Dig der ikke selvstændigt kan benytte sundhedsvæsenets tilbud, fordi du ikke "passer ind i systemet" eller som systemet har svært ved at rumme
 • Dig som har alkohol- og/eller stofmisbrug, psykiske lidelser, er hjemløs og har svært ved at passe din behandling eller medicin

Vi kan tilbyde dig

 • Basal vejledning i en sundere livsstil
 • Støtte til sundere valg og til at føre dem ud i livet
 • Hjælp til at håndtere kronisk og akut sygdom
 • Sundhedstjek med relevante målinger som blodtryk og blodsukker, altid kombineret med en sundhedssamtale

Vi kan også

 • Fungere som bisiddere i en sundhedsfaglig sammenhæng
 • Følge op på og sikre kontinuitet og fastholdelse i behandlingen
 • Følge til ambulante kontroller eller lægebesøg
 • Være din sundhedsfaglige støtte i samarbejde med sagsbehandlere
 • Være brobyggere til de første møder med hjemmeplejen, støttekontaktpersoner osv.