Hjemmehjælp og hjemmesygepleje

Elektrisk kørestol

Nyt nøglesystem i Hjemmeplejen

Hjemmeplejen implementer nyt nøglesystem

Forebyggende hjemmebesøg

Er du fyldt 80 år, tilbyder kommunen dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg

Indkøbsordning

Indkøbsordningen er et tilbud om levering af købmandsvarer til dig, hvis du på grund af varige eller midlertidige problemer med helbredet, ikke selv kan komme på gaden eller ikke selv kan transportere varerne hjem. For at modtage hjælp via en indkøbsordning, er det en forudsætning, at andre som bor i dit hjem ikke kan foretage indkøbene

Hjemmesygepleje

Du kan få sygepleje i hjemmet eller på sygeplejeklinikken, hvis du har behov for det

Akutteam

Akutteam Brøndby-Hvidovre er et team af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akutsygepleje, der let kan rykke ud til borgerne i Brøndby og Hvidovre og give en tryg og faglig forsvarlig behandling i eget hjem. På den måde undgår man som borger uhensigtsmæssige og unødvendige hospitalsindlæggelser.