Hjemmehjælp og hjemmesygepleje

Find det hurtigt

Modtager af hjemmehjælp

Hvis du har brug for at tilrettelægge dine hjemmehjælpsbesøg, aflyse besøg mm., så skal du kontakte din hjemmehjælpsleverandør

Sygepleje i hjemmet

Du kan få sygepleje i hjemmet eller på sygeplejeklinikken, hvis du har behov for det

Forebyggende hjemmebesøg

Er du fyldt 80 år, tilbyder kommunen dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg

Indkøbsordning

Indkøbsordningen er et tilbud om levering af købmandsvarer til dig, hvis du på grund af varige eller midlertidige problemer med helbredet, ikke selv kan komme på gaden eller ikke selv kan transportere varerne hjem. For at modtage hjælp via en indkøbsordning, er det en forudsætning, at andre som bor i dit hjem ikke kan foretage indkøbene