Tandplejen

Tandplejen i Hvidovre Kommune omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering

Tandpleje 

Hvidovre Kommunale Tandpleje

Hvidovre Kommunale tandpleje er beliggende på 2 adresser: 

Tandplejecentret Enghøj
Bødkerporten 6 B, 1
2650 Hvidovre
Telefon: 3634 7250

Tandplejecentret Præstemosen
M. Bechs Allé 122 F
2650 Hvidovre
Telefon: 3675 1914

På Tandplejens hjemmeside (nyt vindue) kan du læse om tandplejens tilbud til borgere i Hvidovre Kommune.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan benytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Omsorgstandplejen er derfor primært til borgere med nedsat førlighed og vidtgående fysiske og /eller psykiske handicaps.
Størstedelen af omsorgstandplejens brugere bor på plejecentre eller i ældreboliger.

Omsorgstandpleje bevilliges ud fra fastlagte kriterier med hensyn til borgerens funktionsniveau. Borgerens helbred vurderes i forhold til mobilitet, senil demens og psykiske handicap.

Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Bor du på et plejecenter eller bosted sker sagsbehandlingen af ansøgningen om omsorgstandpleje af afdelingslederen. Bor du i egen bolig sker sagsbehandlingen af ansøgningen om omsorgstandpleje hos Visitationen i Hvidovre kommune. Visitationen kan kontaktes på tlf.: 3639 2880 imellem 8:30 og 10:30, eller pr. mail visitationen@hvidovre.dk

Ansøg om omsorgstandpleje (nyt vindue)