Tilskud

Mønt
Hvidovre Kommune yder tilskud til foreningslivet i kommunen

Find det hurtigt

Lovpligtige puljer

Kultur- og Fritidsudvalget administrerer en række lovpligtige puljer, som kommunens foreningsliv kan søge om tilskud fra. Oplysninger om de forskellige tilskud findes i vores Tilskuds- og regnskabsfolder (pdf).

Sådan gør du:

Du finder alle blanketter og vejledninger til ovenstående puljer på Foreningsportal Hvidovre (nyt vindue).

Kultur- og fritidsudvalgets rådighedspulje

Der kan søges om økonomisk tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje til forskellige kulturelle og sportslige formål. Ansøgninger behandles løbende på udvalgets møder, hvorefter ansøgere får direkte svar. 

Sådan gør du:

For at ansøge om tilskud, skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema (åbner i nyt vindue).

Ansøgningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til samt et forventet budget for projektet.   
Der skal forventes minimum 1 måneds sagsbehandlingstid på ansøgningen. Se tidsfrister for indsendelse af ansøgninger nederst på siden.