Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Vejledning

Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at opretholde eller højne foreningernes idrætslige niveau. Elite 2650 er samtidig en særlig struktur for arbejdet med eliteidrætten i Hvidovre Kommune, hvorunder alt elitearbejdet koordineres og planlægges.

Ansøgningsvejledning

Hvem kan søge?

Kommunale klubber og foreninger, der har en konkret elitepolitik kan søge. 
Med elitepolitik menes, at ansøgere skal have en klart defineret målsætning om at nå sit specialforbunds fornemste række/rækker, eller et ønske om at fastholde en allerede opnået placering.
En elitepolitik kan også definere foreninger og klubbers målsætning om at deltage i DM, NM, EM, VM, OL, eller andre relevante statusgivende, nationale og internationale mesterskaber. 


Satsningsområder

Under Elite 2650 placeres klubber og foreninger inden for to forskellige kategorier: hovedsatsnings-idrætsgrene og bobler-idrætsgrene. 

Størstedelen af kommunens Elite 2650-midler prioriteres til de såkaldte ”hovedsatsnings-idrætsgrene” (typisk 2-4).  
Derudover ydes der i mere begrænset omfang støtte til idrætsgrene, der vurderes som potentielle fremtidige hovedsatsnings-idrætsgrene: de såkaldte ”boblere” (typisk 5-8). 

Boblerne udgør således det vækstlag, hvorfra kommende hovedsatsnings-idrætsgrene skal rekrutteres. 
Samtlige satsningsgrene skal løbende leve op til en række konkrete fastsatte krav for at forblive i Elite 2650-regi.

Generelt om ansøgninger til ELITE2650

Ansøgninger til Elite 2650 vil blive vurderet ud fra retningslinjerne påpeget i Hvidovre Kommunes idrætspolitik, såvel som ud fra opfyldelsen af kriterielisten. Ansøgere bedes derfor tage stilling til samtlige punkter i kriterielisten, og udfylde ansøgningsskemaet så uddybende som muligt. 
Kriterielisten er ikke en facitliste, og ansøgere behøver ikke nødvendigvis opfylde alle punkter for at komme i betragtning til at modtage støtte. Dog er det en betingelse, at man opfylder punkt 2.3 om målsætninger og handlingsplaner, så der redegøres for hvad der er foreningens mål for eliteområdet, og ikke mindst hvordan man har tænkt sig af nå disse mål. Det afgørende for vurderingen af ansøgningen er, at foreningen udfører et helstøbt og sammenhængende elitearbejde.

Udover ansøgningsskemaet hvor ansøgere udfylder med oplysninger om bl.a. økonomi, medlemmer, ansatte m.m., skal ansøgere også udfylde et afrapporteringsskema samt vedlægge et regnskab over anvendelsen af tilskuddet. Det er vigtigt, at alle skemaer er korrekt udfyldt samt regnskab vedlagt, da tilskud vil blive krævet tilbagebetalt såfremt skemaerne og regnskab ikke er korrekte eller ajourført. 

Der tildeles som udgangspunkt ikke støtte over en flerårig periode. Hvis foreningen allerede har påbegyndt et længerevarende eliteprojekt og modtager anden form for flerårig støtte, vil det dog blive overvejet, om Elite 2650-midler kan indgå naturligt i det eksisterende projekt for en længerevarende periode.