Regnskabsformular

Afrapportering - Elite2650

Når en klub har modtaget tilskud fra Elite2650, er klubben forpligtet til at afrapportere for det tildelte tilskud senest 1. marts året efter. Dette gøres ved at dokumentere for de udgifter som tilskuddet var bevilget til, samt ved at udfylde afrapporteringsskemaet.

1. Information om tilskudsmodtager
2. Aktiviteter

Her redegøres for de aktiviteter, klubben har afholdt for de bevilgede midler. Eksempelvis om klubbens eliteudøvere har deltaget i specielle stævner og turneringer, eller i hvilket omfang træningsmængden er øget. Det noteres også om klubben har haft specielle trænerudgifter til deres eliteudøvere eller andet. Slutteligt noteres hvilken gavn eliteudøverne har haft af ovenstående.

3. Resultater

Her noteres hvilke mål samt resultater, klubben har opnået for de bevilgede midler, samt om klubben har indfriet sine opstillede mål ifølge den oprindelige ansøgning.

4. Andet