Tilskud og støtte

Refusion af teaterforestillinger

Foreninger, organisationer og ikke-kommunale institutioner m.v. kan få refunderet halvdelen af prisen på teaterforestillinger

Rådighedspuljen

Borgere og foreninger kan søge økonomisk tilskud til forskellige projekter, arrangementer, stævner mm. inden for kultur- og fritidsområdet.

Tilskud til foreningslivet

Hvidovre Kommune yder tilskud til foreningslivet i kommunen