Register over foreninger der modtager tilskud

Tilskud til foreninger
Som konsekvens af ændringen i folkeoplysningsloven i Januar 2017 skal kommunen offentliggøre en liste over foreninger, der modtager tilskud eller låner lokaler efter folkeoplysningsloven.

Liste over foreninger der modtager tilskud

Listen over foreninger der modtager tilskud kan hentes her.