Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Opslagstavle for folkeoplysende foreninger

Her noteres vigtige opmærksomhedspunkter der er relevant for foreningslivet.

1. Puljesammenlægning

Til alle folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune (denne mail er sendt til alle registrerede formænd og kasserer)

Folkeoplysningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har endeligt den 27. november 2018 besluttet en sammenlægning af to puljer: ”Indretning af kommunale lokaler (foreninger)” og ”Engangspuljen”.

Det vil betyde, fra den 1. januar 2019 er der en fælles pulje, som vil hedde: ”Engangspuljen”.

 

Kriterier for den nye pulje er:

Der kan ved at ansøge denne pulje, søges om tilskud til:

  • Aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr i foreningernes lokaler.
  • Indretningsmæssige ændringer (f.eks. borde, stole, lamper o.l.)

 Krav til det ansøgte:

  • Det ansøgte aktivitetsudstyr skal have relation til foreningens formålsparagraf.
  • Det er IKKE muligt at søge om tilskud, hvis det ansøgte allerede er indkøbt.
  • Det ansøgte skal minimum udgøre 500 kr. og normalt maksimum udgøre 30.000 kr.
  • Foreningen skal minimum afholde 1/3 af udgiften selv.
  • Alle foreninger som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune kan søge om tilskud fra puljen.

Det er tilladt for foreninger i Hvidovre Kommune, at slå sig sammen om ansøgninger til denne pulje.

Fristen for denne pulje er torsdag den 10. januar 2019.

Såfremt man som folkeoplysende forening ønsker at søge om tilskud fra denne nye pulje, skal der søges elektronisk via Foreningsportalen https://booking-hvidovre.kmd.dk/ à Tilskud à Ny tilskudsansøgning à Engangspuljen 2019.

Den nye puljes økonomisk størrelse er på 166.972 kr. for år 2019.
Ved evt. spørgsmål er du/I meget velkomne til at kontakte Henrik Koch-Nielsen på 36 39 32 87

2. Nye frister for indsendelse af ansøgninger og sager til politisk behandling

Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at der fra 2019 vil blive indført nye frister for aflevering af ansøgninger og andre sager, der skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Foreninger mm. bedes tage særlig højde for de nye frister og indsende ansøgninger o.l. i god tid, da sager ikke behandles, hvis de ikke indsendes rettidigt.

Der gøres desuden opmærksom på, at der udelukkende gives tilskud til planlagte projekter og aktiviteter, der endnu ikke er afholdt. 

Sager, der skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 6. februar 2019 skal indsendes til Center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk eller forening@hvidovre.dk senest den 31. december 2018.

Fristerne for årets resterende udvalgsmøder vil blive meddelt kommunens foreninger direkte og vil offentliggjort på Foreningsportalen snarest muligt.

3. Kursus gennem KAI-Sport

KAI-Sport udbyder gratis kurser som er relevante for folkeoplysende foreninger.

Kursuskatalog findes på igennem dette link.

 

4. Mødedatoer i Kultur og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget samt frister for indsendelse af ansøgninger

 

Kultur og Fritidsudvalgsmødedatoer i 2019

Tidsfrist for indsendelse af ansøgninger mm.

14. januar

Tidsfrist overskredet

6. februar

Tidsfrist overskredet

11. marts

Tidsfrist overskredet

8. april

Tidsfrist overskredet

13. maj

18. marts kl. 12:00

11. juni

29. april kl. 12:00

9. september

29. juli kl. 12:00

7. oktober

26. august kl. 12:00

11. november

23. september kl. 12:00

3. december

21. oktober kl. 12:00

 

Folkeoplysningsudvalgsmødedatoer i 2019

Frist for indsendelse sager til udvalgsbehandling

07/02

Tidsfrist overskredet

25/04

03/04

06/06

03/05

15/08

21/06

10/10

17/09

05/12

15/11


relevante publikationer

  • FRIVILLIGE FORENINGERS BEHANDLING AF PERSONDATA - Hent justitsministeriets publikation her
  • DGI OG DIF - GUIDE TIL PERSONDATAFORORDNINGEN - Hent publikation her

Foreningstryk er ikke længere en mulighed

OBS.

Det er ikke længere muligt at få trykt materialer i rådhustrykkeriet.