Ansøg om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde (§18-midler)

Herunder kan du udfylde ansøgningsskema til ansøgning om §18 midler

Foreninger/projekter/aktiviteter kan søge støtte til frivilligt socialt arbejde, der er rettet mod borgere i Hvidovre Kommune (efter § 18 i Lov om Social Service). Bemærk: Frivillighedsrådet har større mulighed for at vurdere ansøgningen, hvis den udfyldes så detaljeret som muligt. 

Deadline for ansøgning af §18 midler er d. 13. juni 2019, kl. 15:00.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen kan du kontakte Anne Røntved Jeppesen på tlf. 3639 3869 eller via e-mail sae@hvidovre.dk