Ansøgningsfrist § 18-midler

Oprettelse af forening
Der uddeles § 18-midler to gange årligt - i foråret og efteråret. De præcise tidsfrister annonceres her på hjemmesiden og i Hvidovre Avis

Ansøgningsfrister § 18

Ansøgningsfrister:

2. runde 2020 - ansøgningsfrist er torsdag d. 4. juni 2020.

Bemærk, ansøgte midler skal anvendes i det kalenderår, de er ansøgt til. Det betyder, at hvis foreningen søger støtte til aktiviteter i 2020, skal midlerne også anvendes inden udgangen af 2020. Der kan ikke overføres restmidler til næste års aktiviteter. Har foreningen restmidler, skal disse returneres til kommunen.

Hvornår får min forening svar på ansøgningen?

Alle ansøgninger skal behandles af Hvidovre Frivillighedsråd, der laver en indstilling på hver enkel ansøgning. Indstillingerne behandles af Ældre- og Sundhedsudvalget, der har den endelige afgørelse.

Har din forening ansøgt i 1. runde, behandles ansøgningen på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i februar.

Har din forening ansøgt i 2. runde, behandles ansøgningen på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i september.

Foreningerne får svar ca. 14 dage efter, at Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet ansøgningerne.

Hvordan ansøger min forening om § 18-midler?

Du skal udfylde det officielle ansøgningsskema elektronisk. Ansøgningsskemaet kommer til at ligge tilgængeligt i venstremenuen ca. en måned inden ansøgningsfristen. 

Vil du vide mere?

For yderlige spørgsmål om § 18 kan du kontakte Mette Rosengaard på tlf. 36393821 eller Anne Røntved Jeppesen på tlf. 36393869, eller via e-mail sae@hvidovre.dk