Regnskabsregler

Lommeregner
Når din forening har modtaget støtte fra § 18 puljen i Hvidovre Kommune, skal I efterfølgende indsende regnskab over anvendelsen af midlerne.

Regnskabsregler

Hvordan indsendes regnskabet?

Foreningen skal indsende regnskab over anvendelsen af midler via det officielle regnskabsskema. Regnskabsskemaet finder du i menubjælken til venstre. Husk at tallene der opgives i skemaet skal være revideret af en uvildig person.

Afleveringsfrist

Fristen for aflevering af regnskabet er udgangen af februar måned det efterfølgende kalenderår. Eksempel: Har din forening modtaget støtte i foråret 2018, skal foreningen indsende regnskab senest sidste hverdag i februar 2019.

Hvad skal med i Regnskabet?

 
Udgifter i projektet/foreningen samt angivelse af eventuelle restmidler fra §18 tilskuddet.

Kort aktivitetsbeskrivelse med en samlet vurdering af projektet/aktiviteten. Beskriv eksempelvis gerne: Gik det som forventet? Hvor mange deltog? Hvor mange frivillige deltog?

Derudover skal tallene oplyst i regnskabsskemaet være revideret (godkendt) af en uvildig person. Bemærk, der skal ikke indsendes kvitteringer/regninger. Disse skal opbevares hos foreningen og kunne fremvises ved eventuel stikprøve.

Hvad med de midler, der ikke er blevet brugt?

Den støtte, der tildeles, skal bruges i det indeværende kalenderår. Har din forening modtaget støtte i 2018, skal støtten være brugt senest 31.12.2018. Hvis der er restmidler tilbage, skal disse returneres til kommunen sammen med regnskabet. Returmidler indsættes på Hvidovre Kommunes bankkonto på girokonto +01  konto 300 03 62. Husk at anføre følgende i meddelelsesfeltet:§18 returmidler. Herefter skrives ansøgningsnummeret og foreningens navn.

Vil du vide mere?

For yderligere spørgsmål i forbindelse med støtte fra § 18 puljen, kontakt konsulent Mette Rosengaard tlf. 3639 3821 eller via mail på sae@hvidovre.dk