§18-puljen

Find det hurtigt

Hvad er frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde adskiller sig fra andet frivilligt arbejde ved at have et særligt fokus på sociale aktiviteter for sårbare grupper i samfundet. Du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde via §18-puljen

Kriterier for §18 puljen

Tilskud til frivilligt socialt arbejde ydes efter § 18 i Lov om Social Service. Det afgøres lokalt i kommunen, hvilke kriterier der skal opfyldes for at få støtte fra §18 puljen. På denne side kan du læse om kriterierne

Ansøgningsfrist på §18 puljen

Der uddeles støtte fra § 18 puljen to gange årligt - i foråret og efteråret. De præcise tidsfrister annonceres her på hjemmesiden og i Hvidovre Avis.

Regnskabsregler

Når din forening har modtaget støtte fra § 18 puljen i Hvidovre Kommune, skal I efterfølgende indsende regnskab over anvendelsen af midlerne.

Indsend §18 regnskab

På denne side finder du §18 regnskabsskemaet