§18-puljen

Ansøg om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde

Herunder kan du udfylde ansøgningsskemaet til §18 puljen

Hvad er frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde adskiller sig fra andet frivilligt arbejde ved at have et særligt fokus på sociale aktiviteter for sårbare grupper i samfundet. Du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde via §18-puljen

Kriterier for §18 puljen

Tilskud til frivilligt socialt arbejde ydes efter § 18 i Lov om Social Service. Det afgøres lokalt i kommunen, hvilke kriterier der skal opfyldes for at få støtte fra §18 puljen. På denne side kan du læse om kriterierne

Ansøgningsfrist på §18 puljen

Der uddeles støtte fra § 18 puljen to gange årligt - i foråret og efteråret. De præcise tidsfrister annonceres her på hjemmesiden og i Hvidovre Avis.

Regnskabsregler

Når din forening har modtaget støtte fra § 18 puljen i Hvidovre Kommune, skal I efterfølgende indsende regnskab over anvendelsen af midlerne.

Indsend §18 regnskab

På denne side finder du §18 regnskabsskemaet