Sejlads med vandscooter

Langs Hvidovres kyst er vandscootersejlads kun tilladt umiddelbart syd for Avedøre Holme og kun i en afstand af mindst 300 meter

I Danmark er vandscootersejlads er reguleret af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 23 fra 2012. Bekendtgørelsens to grundlæggende regler er, at vandscootersejlads ikke må ske nærmere end 300 meter fra kysten og ikke må ske i fredede områder, fuglebeskyttelsesområder m.v. Det, der samlet kaldes Natura2000 områder.

Langs Hvidovre Kommunes kyst betyder det, at Kalveboderne og vandet mellem Avedøre Holme og Vestamager er lukket helt for vandscootersejlads på grund af fuglereservatet omkring Vestamager. På kyststrækningen langs Avedøre Holmes syddige, må sejlads foregå efter de almindelige regler om en afstand til kysten på 300 meter.


Vil du anmelde ulovlig sejlads?

Politiet varetager sager om overtrædelser af forbuddet. Henvendelser om ulovlig sejlads med vandscootere kan derfor ske direkte til politiet på telefon 114.

I Kommunens åbningstid kan anmeldelse også ske til kommunens Borgerservice på 3639 3639, som så vil videresende anmeldelsen til politiet.