Handicaprådet

Handicaprådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål

Find det hurtigt

Om kommunale handicapråd

Alle kommuner har et Handicapråd. Handicaprådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål, og det skal høres om alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap.

Rådet består af:

  • 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og
  • 3-7 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der skal være lige mange repræsentanter fra henholdsvis handicaporganisationer og kommunen.

Medlemmerne udpeges for fire år og fungerer indtil, der er indstillet eller udpeget nye medlemmer. Det vil sige, at medlemmerne af handicaprådet som udgangspunkt deltager i rådet i hele perioden på fire år.

Læs mere

Du kan læse mere om handicapråd på Det Centrale Handicapråds hjemmeside og på hjemmesiden for Handicaprådet i Hvidovre Kommune.