Handicap

Børn med handicap

Hvis I er forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen

Handicaprådet

Handicaprådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål

Ramt af en hjerneskade

Er du mellem 18 og 65 år og har fået en erhvervet hjerneskade, har du mulighed for at få støtte, rådgivning og undervisning.