Hvordan bliver jeg optaget?

Her kan du læse om muligheden for optagelse på STU

 

Optagelse og målgruppe 

Hvordan bliver jeg optaget på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse?

Hvidovre Kommunes UU-vejleder indstiller den unge til visitationsudvalget i Børne- og Velfærdsforvaltningen.

Visitationsudvalget holder møde ca. hver 2. måned, hvor alle indstillinger bliver drøftet grundigt. Visitationsudvalget, som er bredt sammensat af fagpersoner på børne- og ungeområdet, vurderer og afgør, om den unge er i målgruppen til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Hvem er i målgruppen?

Målgruppen er unge, som har gennemført folkeskolen, men som har et særligt behov, der forhindrer den unge i at påbegynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Hvidovre Kommunes UU-vejleder følger de unge tæt, inden den unge afslutter folkeskolen.

Hvis UU-vejlederen vurderer, at den unge ikke vil have gavn af, eller være i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan vejlederen sammen med den unge og forældrene rådgive og indstille til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.