Sundhedsplejen

grøntsager er sunde
Sundhedsplejen i Hvidovre er et tilbud til gravide, familier, børn og unge. Vi kommer både i hjemmene, på skoler og institutioner, og har mange aktiviteter i Sundhedscentret

Hvad tilbyder vi?

Målsætningen for sundhedsplejen er at medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Indsatsen overfor børn og unge og deres familier ydes gennem sundhedstjenestens eget arbejde og gennem det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Læs mere om Sundhedsplejen på www.sundhedsplejen.hvidovre.dk (nyt vindue).