Handleplan for tosprogede elever

Hvidovre Kommunes handleplan for tosprogede elever er en del af den indsats, som har til formål at løfte tosprogede elevers faglige præstationer og trivsel

Folkeskolerne i Hvidovre Kommune arbejder for, at tosprogede elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, opnår bedre faglige resultater, og at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Folkeskolerne i Hvidovre Kommune møder tosprogede børn med positive forventninger og passende faglige krav sådan at:

  • Elever med dansk som andetsprog trives og er fagligt i stand til at gennemføre folkeskolen på lige fod med øvrige elever og til at gennemføre en ungdomsuddannelse

Målene med handleplanen er:

  • at udligne karakterforskelle mellem elever med dansk som andetsprog og øvrige elever ved at tosprogede elever opnår samme niveau som de øvrige elever
  • at skolerne integrerer dansk som andetsprog som en del af den faglige undervisning, sådan at elevernes begrebsverden udvikler sig i takt med hele klassens
  • at forældre til tosprogede børn føler sig velkomne i skolen med egne erfaringer og ressourcer og forstår, at deres opbakning til skolen i sig selv har betydning for barnets trivsel og faglige udvikling 

 Handleplanen er vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget i juni 2014. Du kan se handleplan for tosprogede elever her (pdf) 

Relateret indhold