Skolekontaktråd

På denne side kan du læse om Skolekontaktrådet i Hvidovre Kommune

Skolekontaktrådet

Skolekontaktrådets formål

Skolekontaktrådet er et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen. Skolekontaktrådet har som formål at:

  • Være et forum for orientering og debat om relevante skolespørgsmål mellem skolebestyrelserne og skoleudvalgets medlemmer.
  • Være initiativ- og baggrundsgruppe for informations- og oplysningsvirksomhed for skolebestyrelsernes medlemmer og kommunens skolepolitikere. 
  • Drive oplysningsvirksomhed overfor skolernes forældrekreds om aktuelle, fælleskommunale skolespørgsmål.

Hvem består Skolekontaktrådet af?

  • Skoleudvalgets medlemmer
  • En repræsentant for hver skole valgt af skolebestyrelsen blandt skolebestyrelsens medlemmer
  • To medarbejdere valgt af og blandt skolebestyrelsernes medarbejderrepræsentanter
  • Børne- og Velfærdsdirektøren
  • Chefen for Center for Skole og Uddannelse
  • To elever valgt af og blandt skolebestyrelsernes elevrepræsentanter
  • To skoleledere valgt af og blandt de kommunale skoleledere

Yderligere information

Ønsker du mere information om Skolekontaktrådet, kan du kontakte formanden for Skolekontaktrådet, Bent Roldgaard på e-mail bent@roldgaard.dk.

 

Relateret indhold