Støtte i dagtilbud 0 - 6 år

Børn
Dagtilbudsafdelingen i Børne- og Velfærdsforvaltningen har flere gruppeordningstilbud på 0-6 års området

Dagtilbudsområdet har flere tilbud til børn, der har behov for særlig støtte. Hvis I har en formodning om, at jeres barn har brug for særlig støtte, kan I kontakte lederen af den institution jeres barn er indmeldt i.

For tidligt fødte eller meget sarte småbørn

Sommerfuglen (nyt vindue)

 

Sprogtilbud

Tryllestien (nyt vindue)

Trekløveren (nyt vindue)

 

Generelle udviklingsvanskeligheder

Baunevangen (nyt vindue)

 

Tilbud til børn med synshandicap

Vedbyholm (nyt vindue)