Takster og tilskud

Vuggestuebarn
Her kan du se Hvidovre Kommunes takster for dagtilbud, SFO og klubber samt søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads.

Takster og tilskud

Takster for dagtilbud, SFO og klubber gældende fra 1. januar 2019

 

Dagpleje                                   

  2.986 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2 år - ex. mad   2.868 kr. pr. måned
Vuggestue - madtakst      737 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2 år - inkl. mad   3.605 kr. pr. måned
Børnehave 3-6 år - ex. mad   1.894 kr. pr. måned
Børnehave - madtakst      695 kr. pr. måned
Børnehave 3-6 år - inkl. mad    2.589 kr. pr. måned

 

I Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er mellem 0 år og 2 år og 9 måneder, og børnehavetakst fra den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 måneder og indtil skolestart.

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 2 år og 10 måneder. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen. 

Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har. Forældrebetalingen vil indeholde udgifter til bl.a. bleer frem til den 1. i den måned, barnet fylder år, selvom barnet er rykket ind i en børnehavegruppe/fleksgruppe.

 

SFO1 (0.-3. klasse)                                             1.272 kr. pr. måned
SFO2/klub (4.-8. klasse)                        386 kr. pr. måned
SFO3/ungdomsklub (9. klasse - 18 år)     190 kr. pr. måned

 

Overgangen til SFO og klub sker pr. 1. maj. 

Takster for deltids- og kombinationstilbud fra 1. januar 2019

Takster for deltidspladser 30 timer

Tilbudstype                     Takst pr. måned
Dagpleje                       1.866 kr. pr. måned
Vuggestue   2.408 kr. pr. måned
Børnehave u. mad    1.103 kr. pr. måned
Børnehave m. mad   1.798 kr. pr. måned

Kombinationstilbud - eksempler

Antal timer i dagtilbud pr. uge               41,5 timer 25 timer
Vuggestue  2.299 kr. pr. måned    1.385 kr. pr. måned
Børnehave  1.517 kr. pr. måned     914 kr. pr. måned
Dagpleje  2.338 kr. pr. måned  1.408 kr. pr. måned

Taksterne ovenfor er eksempler på prisniveauet for deltidspladsen i et dagtilbud i forbindelse med den fleksible pasningsordning. I kan som familie ansøge om det timeantal i et dagtilbud, som passer jeres arbejdsbetingede behov. 

Tilskud til kombinationstilbud

Antal timer i privat pasningsordning pr. uge
10 timer  1.217 kr. pr. måned
16 timer  1.948 kr. pr. måned
26 timer  3.165 kr. pr. måned

Tilskudstaksterne ovenfor (fleksibel pasningsordning) er eksempler på det beløb I som familie kan modtage i forbindelse med en fleksibel pasningsordning. Beløbet er et tilskud til den fleksible private pasningsordning jeres barn skal gå i, i kombination med deltidspladsen i dagtilbuddet. Der ydes ikke tilskud til privat pasning for børn over 2 år og 10 måneder. 

OBS! Vi gør opmærksom på, at der gælder særlige regler for deltids- og kombinationstilbud.

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, kombineret institution eller SFO 1. Du betaler fuld pris for dyreste plads, og halv pris for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til børn optaget i fritids- og ungdomsklub.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Økonomisk friplads

Du kan søge om tilskud til nedsættelse af din betaling af dagtilbud og SFO. Tilskuddet er afhængig af din indkomst.

Hvis din husstands samlede aktuelle A-indkomst er under 551.700 kr. årligt, kan du søge om helt eller delvis tilskud til forældrebetalingen - gældende fra den 1. i efterfølgende måned.  Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn. Dette gælder for børn, der bor i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.

Fripladsskalaens grænser forhøjes med 62.139 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om økonomisk friplads skal søges via Digital Pladsanvisning. Her kan du også lave en beregning på din egenbetaling.

Udover økonomisk friplads kan der i særlige tilfælde ydes:

Behandlingsmæssig fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.