Skilsmisserådgivning

Nogle gange bliver en skilsmisse så svær for børnene (og forældrene), at der er behov for særlig støtte. I Hvidovre Kommune findes der flere muligheder for at få hjælp.

Det kan være I ønsker hjælp til at samarbejde omkring skilsmissen, eller hjælp til at undgå en skilsmisse - eller det kan være, at I oplever, at jeres barn har det svært pga. skilsmissen.

I brochuren "Skilsmisserådgivning i Hvidovre Kommune - kom godt videre for børnenes skyld" kan du læse mere om de muligheder.