Huslejenævn og beboerklagenævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Huslejenævnet

I alle kommuner findes et huslejenævn, der afgør de mange former for uenigheder mellem boliglejere og deres udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri