Boliger til ældre og handicappede

Find det hurtigt

Daghjemstilbud

Daghjemstilbud er et plejehjemsforebyggende tilbud til dig

Midlertidig døgnplads

Midlertidig døgnpladsophold er en midlertidig løsning, ofte af 2-3 ugers varighed, for dig med et særligt og omfattende behov for pleje og tilsyn døgnet rundt

Bofællesskaber

Hvis du har et psykisk og/eller fysisk handicap og har særlig behov for hjælp og støtte, kan du søge om en plads i et af Hvidovre Kommunes fire bofællesskaber