Uddannelseshjælp

Find det hurtigt

Ansøg om forsørgelse

Du skal altid møde personligt i Jobcentret og melde dig ledig

Muligheder for hjælp mellem uddannelser

Bliver du student til sommer og søger ind på en videregående uddannelse? Du er som udgangspunkt ikke berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp i perioden mellem to uddannelser – heller ikke i sommerferien.