Bygningsforbedringsudvalget

 
Referat

Dato:

Tirsdag den 11. december 2012

Mødetidspunkt:

17:00

Møde afsluttet:

18:45

Mødelokale:

Kystagerparken, Teknisk Forvaltning

Medlemmer:

Steen Ørskov Larsen, Mikkel Dencker, Marlene Holm, Morten Høybye Frederiksen, Poul Sverrild

Bemærkninger:

 

 


 

 

Indholdsfortegnelse

 

Punkter til dagsorden                                                                                      Side

 

1.        Drøftelse af udvalgets årsberetning................................................................ 2

2.        Fastlæggelse af Bygningsforbedringsudvalgets møder i 2013................................ 3

3.        Eventuelt.................................................................................................. 4

Bilagsoversigt.................................................................................................... 5

Underskriftsside................................................................................................. 6

 


1. Drøftelse af udvalgets årsberetning

J.nr.:

01.11.00.G00

Sagsnr.:

12/50529

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 11-12-2012

Udvalget kom med en række input, som indarbejdes i det næste årsregnskab.

 

 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygningsforbedringsudvalget

 

  1. at udvalgets årsberetning for 2011 drøftes til afklaring af, om der fremadrettet skal ske ændringer i årsberetningens form eller indhold.  

 

 

 

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 11. oktober 2012, punkt 3, at man på det efterfølgende udvalgsmøde ville have punktet ”årsberetning” til drøftelse.

 

Til brug for denne drøftelse vedlægges årsberetningen for 2011 som bilag til udvalgets orientering.

 

Årsberetningen for 2012 forventes forelagt på udvalgsmødet i april kvartal 2013.

 

Spørgsmål til drøftelse

Er sproget forståeligt?

Er opsætningen logisk?

Er de regnskabsmæssige forklaringer forståelige?

Forslag til forbedringer

 

Bilag:

1

Åben

Årsberetning og regnskab 2011

329085/12

 

 

2. Fastlæggelse af Bygningsforbedringsudvalgets møder i 2013

J.nr.:

01.11.00.A00

Sagsnr.:

12/50554

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 11-12-2012

Godkendt under forudsætning af at første mødedato ændres til 17. april 2012.

 

 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygningsforbedringsudvalget

 

  1. at udvalget i 2013 afholder møder på følgende datoer:

·       Tirsdag den 23. april 2013, kl. 17.00

·       Tirsdag den 17. september 2013, kl. 17.00

·       Onsdag den 11. december 2013, kl. 17.00                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Det er bestemt i ”Retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed”, vedtaget af udvalget den 19. maj 2010, at udvalget holder mindst tre møder om året.

 

Forvaltningen foreslår, at der afholdes tre udvalgsmøder i 2013 på omtrent samme datoer som i 2012.

 

De angivne forslag til mødedatoer tager hensyn til allerede fastlagte kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder.

 

 

3. Eventuelt

J.nr.:

00.01.00.A26

Sagsnr.:

11/42280

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 11-12-2012

Poul Sverrild orienterede om arbejdet med eventuel fredning af koncept Grenehusene.

 

Poul Sverrild orienterede om idéer til løft af Avedøre Stationsby.

Bilagsoversigt

 

1.

Drøftelse af udvalgets årsberetning

 

1.

Årsberetning og regnskab 2011 (329085/12)

 

Underskriftsside

 


Morten Høybye Frederiksen

 


Mikkel Dencker

 


Steen Ørskov Larsen

 


Marlene Holm

 


Poul Sverrild